Montaż rozrusznika

Rozruszniki – właściwy montaż

Do rozruchu silników spalinowych niezbędne są do spełnienia wymagane parametry, które musi gwarantować rozrusznik. Jeśli chodzi o silniki spalinowe z zapłonem iskrowym bardzo ważną sprawą jest aby rozrusznik był w stanie w temperaturze nawet do – 20 stopni Celsjusza osiągnąć minimalną prędkość obrotową silnika, która kształtuje się w granicach od 60 do 100 obrotów na minutę. Natomiast w przypadku silników z zapłonem samoczynnym prędkości obrotowe silnika są znacznie wyższe i sięgają nawet do 200 obrotów na minutę.

Zanim zajmiemy się montażem rozrusznika należy pamiętać, iż jest to możliwe tylko w przypadku całkowicie sprawnej instalacji elektrycznej pojazdu. Podczas montażu nie można zapominać o podstawowych zasadach BHP do których trzeba się absolutnie stosować, podobnie rzecz się ma w stosunku do zaleceń producenta pojazdu. Dlatego najlepiej przed montażem rozrusznika sprawdzić instalację elektryczną samochodu w specjalistycznym zakładzie elektrotechniki pojazdowej. Takowa diagnostyka wykonywana jest w celu wykluczenia występowania uszkodzeń rozrusznika wynikających z wadliwej instalacji pojazdu.

Należy zwrócić również szczególną uwagę na podłączenie przewodu masowego, bez 100 % pewności odpowiedniego wykonania tej czynności rozrusznik nie będzie w stanie prawidłowo funkcjonować. Niepoprawne podłączenie wspomnianego przewodu może doprowadzić nawet do pożaru pojazdu a w najlepszym wypadku będzie prowadzić do spadków mocy rozrusznika.

Do przeprowadzenia właściwej instalacji rozrusznika należy:

  • Wszystkie wykonywane prace przy instalacji elektrycznej wykonywać przy odłączonym biegunie masowym akumulatora. Przed odłączeniem akumulatora należy upewnić się, że zapłon jest wyłączony;
  • Zanim rozpoczniemy montaż należy dokładnie odtłuścić oraz wyczyścić przyłącza instalacji elektrycznej podłączonej do akumulatora. Wszelkie ślady występującej korozji powinniśmy usunąć mechanicznie;
  • Za pomocą przeznaczonego do tego celu próbnika należy dokonać diagnozy sprawności akumulatora. Czynność taką powinno się wykonywać pod odpowiednim obciążeniem. Napięcie na zaciskach akumulatora (bez obciążenia) musi mieścić się w zakresie od 12,6 do 12,7 V;
  • Wymienić tulejkę montowaną w obudowie sprzęgła ( wyłącznie w przypadku samochodów marki Audi oraz VW);
  • Dokonanie szczegółowej analizy stanu zębów wieńca zębatego, jeśli występują jakieś uszkodzenia należy go wymienić lub przełożyć;
  • Upewnić się że komora sprzęgła jest czysta. Wszelkie zanieczyszczenia w postaci brudów i opiłków występujących w komorze sprzęgła niejednokrotnie prowadzą do blokowania zespołów sprzęgających rozruszniki;
  • Zanim podejmiemy się montażu rozrusznika należy upewnić się że nie ma żadnych przecieków oleju do komory sprzęgła, w przypadku ich występowania należy je skutecznie wyeliminować;
  • Rozrusznik umieścić we właściwym miejscu mocowania oraz zgodnie ze wskazaniami producenta dokręcić śruby odpowiednim momentem obrotowym;
  • W zależności od rodzaju pojazdu oraz rozrusznika odpowiednio zabezpieczyć specjalnymi uszczelnieniami ochronnymi i wazeliną techniczną złącza elektryczne natychmiast po ich podłączeniu;
  • Podłączyć biegun masowy akumulatora;

Nieodpowiednie podłączenie akumulatora ( luźne bądź przerwane) prowadzi do przepięcia mogącego uszkodzić instalację elektryczną pojazdu. Złe podłączenie rozrusznika skutkuje trwałym uszkodzeniem instalacji elektrycznej. Właściwy montaż wraz z całkowicie sprawną instalacją samochodową gwarantują całkowicie bezproblemową pracę rozrusznika i zapewniają jego długowieczność.

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may also like these