Firma transportowa – jak ją wybrać?

W dzisiejszej globalnej gospodarce handel międzynarodowy ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu. Każdego dnia statki wypełnione kontenerami przemierzają świat, przewożąc towary, surowce i produkty końcowe o wartości miliardów dolarów od dostawcy do klienta. Aby móc efektywnie i oszczędnie działać w tym złożonym ekosystemie łańcucha dostaw, nadawcy muszą mieć stały dostęp do wiarygodnych informacji o lokalizacji i statusie swoich przesyłek. Dobre rozwiązanie do śledzenia przesyłek umożliwia firmom monitorowanie ich przemieszczania się w obrębie różnych przewoźników, portów i rodzajów transportu. W tym artykule wyjaśniono zrobiliśmy krótki przegląd różnych rodzajów transportu międzynarodowego.

Usługi transportu międzynarodowego

Istnieje wiele różnych rodzajów usług transportowych, z których firmy mogą korzystać, aby przemieszczać towary z jednej lokalizacji do drugiej. Należą do nich m.in.

Transport morski

Kiedy towary są przewożone drogą morską, podlegają kaprysom Matki Natury. Z tego powodu rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania do śledzenia przesyłek morskich. Morski system śledzenia to proces monitorowania położenia statków oceanicznych w celu zapewnienia, że towary dotrą do miejsca przeznaczenia zgodnie z planem. Morski system śledzenia wykorzystuje GPS i inne technologie pozycjonowania do określania bieżącej lokalizacji statku i śledzenia jego postępów na podstawie szacunkowej trasy. Może być również wykorzystywany do identyfikacji statków, które mają zawinąć do portu w zakładzie klienta. Technologia wykorzystywana w morskich systemach śledzenia jest podobna do tej stosowanej w lądowych systemach śledzenia. Ponieważ jednak statki są zdane na łaskę pływów i pogody, ich operatorzy muszą dokładać szczególnych starań, aby wprowadzać do systemu dokładne informacje.

Firma transportowa – jak to działa?

Największym wyzwaniem dla dostawców usług logistycznych jest zapewnienie przewidywalności tranzytu towarów. Dzięki temu mogą oni odpowiednio zaplanować potrzebne im zasoby, a klient może podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące sposobu ich wykorzystania. Gdy klient składa zamówienie u dostawcy usług logistycznych, oferuje on tzw. specyfikację usług transportowych. Dokument ten jest umową, która szczegółowo określa warunki umowy o świadczenie usług między dostawcą (np. firmą logistyczną) a klientem. Ma on zazwyczaj kilka stron i może być dość szczegółowy.

Co to jest spedycja?

Spedycja to proces organizowania międzynarodowego transportu towarów. Innymi słowy, firmy spedycyjne zajmują się logistyką przesyłek międzynarodowych. W kontekście logistyki globalnej, firmy spedycyjne działają na skrzyżowaniu łańcucha dostaw. Tworzą połączenia między nadawcami a przewoźnikami, organizują odprawę celną towarów oraz wykonują inne zadania związane z logistyką, które pomagają zmniejszyć dystans między producentami a konsumentami. Dobra firma spedycyjna może pomóc w obniżeniu kosztów i zwiększeniu wydajności łańcucha dostaw. Aby to zrobić, firma ta będzie współpracować z klientem w celu stworzenia lotniczego lub morskiego listu przewozowego, który będzie określał wysyłane towary oraz warunki transportu.

Wnioski

Branża logistyczna doświadcza gwałtownych zmian, napędzanych przez pojawienie się nowych technologii. Zmiany te stwarzają nowe możliwości i wyzwania dla dostawców usług logistycznych. Firmy spedycyjne znajdują się na czele tej transformacji. Muszą one być na bieżąco z nowymi trendami w branży i dotrzymywać kroku postępowi technologicznemu. W niniejszym artykule przeanalizowano znaczenie śledzenia przesyłek w globalnym łańcuchu dostaw oraz różne rodzaje usług śledzenia przesyłek, które są obecnie stosowane. Aby odnieść sukces w przyszłości, przedsiębiorstwa muszą włączyć śledzenie do swoich codziennych działań.

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may also like these