Rodzaje lokat inwestycyjnych i bankowych – co warto o nich wiedzieć?

Na rynku usług bankowych dostępnych jest wiele produktów finansowych, które pozwalają na inwestowanie i przechowywanie kapitału. Popularne są lokaty bankowe oraz inwestycyjne. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze konkretnej oferty.

Czym są lokaty bankowe?

Nadwyżki finansowe warto wpłacić na lokatę bankową, ale wcześniej należy zrobić rozeznanie, jakie są rodzaje lokat i czym się one różnią. Na rynku produktów finansowych wybór ofert lokat jest bardzo duży. Poza tym nie zawsze warunkiem założenia lokaty w danym banku jest posiadanie w nim konta. Na początku wyjaśnijmy krótko, czym jest lokata bankowa.

Lokata to depozyt bankowy, czyli produkt finansowy oferowany przez bank, który pozwala na wypracowanie zysku w postaci odsetek od kapitału początkowego. Klient wpłaca na konkretną lokatę określoną kwotę pieniędzy na ustalony okres – na przykład 3 czy 6 miesięcy, rok albo dłużej. Warto dodać, że w trakcie trwania lokaty nie można już dopłacać do niej kapitału.

Lokując swój kapitał na lokacie bankowej, użyczamy go bankowi na określony w umowie czas. Bank ma prawo nim dysponować, a właściciel lokaty nie ma dostępu do pieniędzy. Zwykle za wypłacenie środków wcześniej klient traci prawo do odsetek, chociaż każda oferta może się różnić i przed podpisaniem umowy należy szczegółowo zapoznać się z warunkami lokaty. Są banki, które pozwalają zachować odsetki, które „urosły” do dnia wycofania przez klienta środków.

Rodzaje lokat bankowych

Banki pozyskują dzięki lokatom kapitał, który mogą dowolnie wykorzystywać. Gdy jednak lokata się kończy, bank wypłaca kapitał wraz z zyskiem, czyli z naliczonymi odsetkami. Klient może też zwykle przedłużyć lokatę albo wpłacić część lub całość tej kwoty na kolejną lokatę. Oprocentowanie na lokacie zwykle jest wyższe niż na koncie oszczędnościowym. Ogrom dostępnych na rynku rodzajów lokat może jednak przyprawić o istny zawrót głowy. Którą z nich warto wybrać?

Krótko- czy długoterminowo?

W zależności od okresu trwania umowy lokaty mogą przybierać formę długo- (umowa dłuższa niż 12 miesięcy) lub krótkoterminową (umowa do 12 miesięcy). Biorąc pod uwagę fakt, że zdeponowane środki pozostają zamrożone, a ich wcześniejsza wypłata skutkuje zazwyczaj utratą wszystkich wypracowanych zysków, długość okresu lokacyjnego powinna być jednym z najważniejszych kryteriów wyboru produktu.

Zarówno lokaty krótko-, jak i długoterminowe mogą przybierać odmienne formy. Jakie?

Rodzaje lokat bankowych w oparciu o wyróżniki

Okres trwania umowy nie jest jedynym kryterium podziału lokat. W zależności od konstrukcji mogą one przybierać formę:

lokat dynamicznych – oprocentowanych niżej niż lokaty terminowe, ale umożliwiających wypłacenie pieniędzy w każdej chwili, bez ryzyka utraty odsetek;

lokat dwuwalutowych – polegających na tym, że wpłacone pieniądze są przewalutowane na inną walutę. Zysk z tej lokaty opiera się na kursach walut;

lokat z dopłatą – wyjątkowy rodzaj lokaty, bo pozwala dopłacać dodatkowe kwoty, ale na wcześniej ustalonych z bankiem warunkach;

lokat rentierskich – dedykowanych rentierom, polegających na tym, że pieniądze są wpłacane co jakiś czas, a nie od razu w jednej transzy;

lokat inwestycyjnych – lokaty inwestycyjne to podstawowe produkty inwestycyjne dla osób prywatnych oraz przedsiębiorców. To skuteczny i popularny sposób na pomnożenie kapitału. Banki gwarantują 100% ochrony kapitału przez okres trwania lokaty strukturyzowanej. Lokata inwestycyjna łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego (tradycyjnej lokaty terminowej) i plusy z inwestowania na giełdzie. Środki pieniężne wypracowane dzięki danej lokacie przez bank są inwestowane na giełdach krajowych i zagranicznych. Wysokość oprocentowania zależy od wartości instrumentu bazowego wybranego w warunkach lokaty. Może to być m.in. waluta, akcje, surowce czy indeksy giełdowe.

Szansa na wyższy zysk jest większa niż w przypadku standardowego oprocentowania lokaty czy konta oszczędnościowego. Banki biorą na siebie część ryzyka związanego z inwestowaniem, ustalając oprocentowanie gwarantowane, czyli takie, które po zakończeniu czasu trwania lokaty zostanie wypłacone bez względu na wynik.

Źródła

  1. https://inwestycje.pl/biznes/60-aktywnych-inwestorow-wybiera-pasywne-lokaty/

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may also like these